Verenigingsles

Verenigingsles

ledere week is op maandagavond van 20:30 uur tot 21:30 uur de verenigingsles op de
Arckelhoeve. Iedereen die in het bezit is van een eigen- of verzorgpaard kan hierin
meerijden. Opgeven voor deze les kunt u doen via de App Prv les.
Ben je nieuw geef dan je telefoonnummer door aan Danielle Kok.
De reglementen zijn als volgt:
 • Lesgeld € 10,– voor leden en € 12,50 voor niet leden;
 • Leden hebben voorrang op een plaats t.o.v. niet leden;
 • Wij streven naar een groepsgrootte van ongeveer 6 ruiters (maximum is 8); Bij minder dan 3 deelnemers heeft de vereniging het recht de les af te zeggen, bij 3 deelnemers zal de les inkorten naar 45 minuten.
 • Ruiters die van buiten manege De Arckelhoeve komen mogen 3 maal als niet PRV lid meerijden, daarna dient de ruiter lid te worden van de Poeldijkse Ruitervereniging;
 • Ruiters die met hun paard op manege de Arckelhoeve staan kunnen onbeperkt als niet PRV lid meerijden;
 • Elke ruiter met enige rij ervaring kan deelnemen aan de verenigingsles, je dient echter zelf een paard/pony mee te nemen;
 • De vereniging zorgt voor gediplomeerde instructeurs;
 • De vereniging is niet aansprakelijk voor schade en/of ongevallen tijdens de verenigingsles;
 • Deelnemen aan de les zonder cap is niet toegestaan
 • De instructeur is te allen tijden bevoegd om een combinatie te weigeren dan wel teverzoeken de les te verlaten;
 • Maatregelen/instructies van de instructeur t.b.v. orde en veiligheid dienen altijd opgevolgd te worden;
 • De vereniging kan te allen tijde besluiten de les niet door te laten gaan.
 • Op dit moment is er 1 instructrice, Danielle Kok. Danielle is Orun gediplomeerd en heeft veel ervaring in het wedstrijd circuit zowel met dressuur als springen.

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *