Statuten

De statuten van de vereniging zijn op te vragen bij het bestuur.